Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде у предмету Мартиновић против Србије , број 14074/15

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Мартиновић против Србије, број 14074/15. Пресуду је донео трочлани Одбор Европског суда, што значи да је пресуда постала правноснажна даном објављивања.

У конкретном случају, Европски суд је утврдио повреду права из члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), због трајања парничног поступка од 10 година, 2 месеци и 12 дана у 2 степена надлежности. Како подносилац представке није поднео никакав захтев за правично задовољење, Европски суд је сматрао да нема основа да му се досуди било какав износ на име нематеријалне штете.

Европски суд је и овог пута навео да се оправданост дужине поступка мора ценити у светлу околности конкретног случаја, позивањем на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представки и надлежних органа, те важности предмета спора за подносиоце представки. Европски суд се позвао на већ добро установљену праксу утврђену у предмету Немет против Србије, бр. 22543/05 од 8. децембра 2009. године, у којем је Европски суд већ утврдио повреду Конвенције у погледу питања сличних онима у овом предмету.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ