Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде у предмету Михајловић против Србије , 11362/17 и 9 других

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 3. октобра 2019. године објавио пресуду у предмету Михајловић против Србије 11362/17 и 9 других. Пресуду је донео трочлани одбор Суда, што значи да је пресуда постала правноснажна даном објављивања.

Подносиоци представки су се жалили на неизвршење или одложено извршење одлука донетих у њихову корист против друштвених/државних предузећа на домаћем нивоу. Суд је поновио да се извршење пресуде коју донесе било који суд мора сматрати саставним делом „суђења“ у смислу члана 6.  Европске конвенције  за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција) и позвао се на своју судску праксу која се односи на неизвршење или одложено извршење правноснажних домаћих пресуда, наводећи да домаћи органи нису предузели све неопходне мере да благовремено спроведу одлуке донете у корист подносилаца представки.

Суд је утвредио да је домаћим одлукама у овим представкама наложено предузимање конкретних радњи. Суд стога сматра да предметне одлуке представљају „својину“ у смислу члана 1. Протокола бр. 1.

Суд је због тога утврдио повреду члана 6. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1. уз Конвенцију  и подносиоцима досудио одређене износе, а одбацио преостали део захтева подносиолаца представки за правичним задовољењем.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ