Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде у предмету Окиљ и други против Србије број 31901/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) је 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Окиљ и други против Србије број 31901/16. Пресуду је донео трочлани Одбор Европског суда, што значи да је пресуда постала правноснажна даном објављивања.

У конкретном случају, Европски суд је нашао да је у овом предмету дужина поступака била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока“ и обавезао је Републику Србију да подносиоцима представки исплати на име нематеријалне штете и трошкова поступка износе наведене у табели која је саставни део пресуде.   

Европски суд је и овог пута навео да се оправданост дужине поступка мора ценити у светлу околности предмета и позивањем на следеће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносилаца представки и надлежних органа и важност предмета спора за подносиоце представки и позвао се на већ добро установљену праксу утврђену у предмету Немет против Србије, бр. 22543/05, од 8. децембра 2009. године у којем је Европски суд већ утврдио повреду у погледу питања сличних онима у овом предмету.

 


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ