Српски ћирилица Srpski latinica

 

Приказ пресуде у предмету Живановић и други против Србије, број 29171/16

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Европски суд) je 19. септембра 2019. године донео пресуду у предмету Живановић и други против Србије, број 29171/16. Пресуду је донео трочлани Oдбор Суда, што значи да је пресуда постала правноснажна даном објављивања.

Подносиоци представки су се углавном жалили на то да дужина трајања оспорених парничних поступака није била у складу са захтевом „разумног рока“, па су пред Европским судом истакли повреду права на правично суђење из члана 6. став 1. Европске конвенције  за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција).

Влада је тврдила да представке треба одбацити као неприхватљиве због пропуста подносилаца захтева да правилно изјаве уставну жалбу пред Уставним судом.

Европски суд је у пресуди закључио да из уставних жалби подносилаца представки произлази да су се они изричито жалили на дужину трајања оспорених поступака. Аргумент Владе да је Уставни суд „везан“ захтевом формулисаним у уставној жалби, је по оцени Европскиг суда у овом случају ирелевантан. Европски суд  је приметио да су подносиоци представке навели у својим уставним жалбама укупну дужину трајања оспорених поступака и број нивоа надлежности, као и да су Уставном суду доставили одлуке које су у оспореним поступцима донете. Пошто су оспорени поступци већ трајали између шест и осам година на два нивоа надлежности у моменту када су били предмет испитивања пред Уставним судом, Европски суд сматра да су уставне жалбе биле prima facie мериторне и да је Уставни суд требало да испита њихову основаност. Даље је наведено да је Уставни суд, уколико су му биле потребне додатне информације или документи, могао да их тражи од подносилаца или одговарајућих државних органа. С тим у вези, Европски суд је приметио да представке које се односе на дужину трајања поступка, за разлику од представки које се односе на друге чланове Конвенције, обично не захтевају велику разраду, из чега следи да су подносиоци пружили националним властима прилику, коју начелно треба пружити државама уговорницама на основу члана 35. став 1. Конвенције, да исправе повреде на које су указали.

Европски суд сматра да је у овом предмету дужина трајања оспорених поступака била прекомерна и да није испунила захтев „разумног рока“, те је обавезао Републику Србију да подносиоцима представки исплати на име нематеријалне штете и трошкова поступка одређене износе.


Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ