Српски ћирилица Srpski latinica

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 31.01.2022.

Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру... детаљније

Обавештење о промени адресе и седишта Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права

23.11.2020. Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права је 23. новембра 2020. године пресељено у Улицу Косовска број 31 у Београду, у зграду...  детаљније

Наташа Плавшић - биографија

31.05.2006. Наташа Плавшић рођена је 1978. године у Новом Пазару. Дипломирала је у јуну 2002. године на Правном факултету у Београду, где је у априлу 2009. године одбранила с...  детаљније

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ