Српски ћирилица Srpski latinica

 

Наташа Плавшић - биографија

Наташа Плавшић рођена је 1978. године у Новом Пазару.

Дипломирала је у јуну 2002. године на Правном факултету у Београду, где је у априлу 2009. године одбранила с одликом магистарски рад на тему „Протокол 14 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода“. У септембру 2016. године је на Правном факултету у Београду одбранила са одликом докторску дисертацију на тему: „Заштита појединца пред Комитетом за људска права и пред Европским судом за људска права“.

Била је запослена у Стручној служби Уставног суда од 2002. године, прво као приправник, по положеном правосудном испиту у фебруару 2005. године као стручни сарадник и виши стручни сарадник, а 2013. године је постављена на место саветника Уставног суда – руководилац Стручне службе за поступке по уставним жалбама и жалбама. У јануару 2016. године постављена је за в.д. заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права.

У јулу 2012. године је завршила дипломатски курс Дипломатске академије „Коча Поповић“ при Министарству спољних послова.

У 2009. и 2011. години је боравила на тромесечном стручном усавршавању и пракси у Европском суду за људска права.

Похађала је у земљи и иностранству стручне, специјализоване програме, летње школе и семинаре из области људских права, од којих су најзначајнији Регионални напредни програм људских права и хуманитарног права на Раул Валенберг институту Универзитета у Лунду у Шведској, Летња школа компаративног уставног права на Правном факултету у Тренту у Италији и МАТРА програм Приступ правди на Асер институту у Хагу у Холандији.

Говори енглески и шпански језик.

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ