Српски ћирилица Srpski latinica

 

Одржана конференција о улози државног заступника пред ЕСЉП

17.06.2007.

У оквиру председавања Републике Србије Комитетом министара СЕ , Служба за људска и мањинска права Владе Србије и Заступник Владе РС пред Европским судом за људска права у сарадњи са Саветом Европе, односно Генералном дирекцијом  за људска права СЕ, је организовала конференцију на тему "Улога државног заступника пред ЕСЉП".

Конференција је одржана 14. и 15. јуна 2007. године.

Конференцију су отворили својим уводним излагањима Mинистар правде РС г. Душан Петровић, државни секретар у МСП амбасадор Радојко Богојевић, г. Дени Ибер, специјални представник Генерелног секретара у Србији и шеф канцеларије Савета Европе у Београду, професор др. Војин Димитријевић, директор Београдског центра за људска права и др. Славољуб Царић, Заступник РС пред ЕСЉП и заменик директора Службе за људска и мањинска права.


председник Врховног суда Србије Вида Петровић Шкеро, министар Душан Петровић, др. Славољуб Царић, амбасадор Радојко Богојевић, г. Дени Ибер, проф, др. Војин Димитријевић и гђа Ружица Жаревац


На конференцији су такође говорили:

* гђа Вида Петровић Шкеро, председник Врховног суда Србије - имплементација Европске конвенције о људским правима од стране правосуђа у Србији - свест о пракси ЕСЉП
* гђа Ружица Жаревац, Београдски центар за људска права - Могућа улога НВО у поступцима пред ЕСЉП

експерти Савета Европе:

* г. Золтан Талоди, ко-заступник Републике Мађарске - Улога заступника на унутрашњем и међународном плану, генерални принципи; Рад државног заступника у поступцима за пријатељско поравнање
* гђа Маи Хион, Заступник Естоније - Сарадња државног заступника са националним органима у припреми поднесака у појединачним представкама; Улога државног заступника у извршењу пресуда ЕСЉП
* г. Михаил Лобов, начелник одељења за извршење пресуда ЕСЉП - извршење пресуда ЕСЉП од стране држава чланица: законске импликације за домаће власти;

г. Золтан Талоди, гђа Маи Хион и г. Михаил Лобов


из канцеларије Заступника РС:

* др. Славољуб Царић, Заступник РС пред ЕСЉП - Статус, улога и функционисање Заступника РС пред ЕСЉП
* гђа Маја Мудринић, самостални саветник - Изазови у извршењу пресуда ЕСЉП у РС
* гђа Вања Родић, самостални саветник - Улога државног заступника у погледу усаглашавања домаћег законодавства са захтевима Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода, а нарочито у погледу члана 13. Конвенције.

гђа. Вања Родић, др. Славољуб Царић и гђа Маја Мудринић

 

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ