Aktuelnosti

Presuda u predmetu Mirković i drugi protiv Srbije, objavljena 26. juna 2018. godine, predstavka broj 27471/15 i 12 drugih predstavki

 detaljnije

Kopenhagenska deklaracija

Sastanak Konferencije na visokom nivou u Kopenhagenu 12. i 13. aprila 2018. godine, na inicijativu danskog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope...

 detaljnije

Presuda u predmetu Krsmanović protiv Srbije, objavljena 19. decembra 2017. godine, predstavka broj 19796/14

 detaljnije

Presuda u predmetu Momčilović i drugi protiv Srbije, predstavka broj 16254/08 i još dve predstavke, objavljena 5. decembra 2017. godine

 detaljnije

Presuda u predmetu Batić protiv Srbije i još dva podnosioca, vodeća predstavka broj 2866/16, objavljena 17. oktobra 2017. godine

 detaljnije

Presuda u predmetu Maksović protiv Srbije, predstavka broj 54770/15, objavljena 17. oktobra 2017. godine

 detaljnije

Presuda u predmetu Jovan Bilić protiv Srbije, predstavka broj 24923/15, objavljena 17. oktobra 2017. godine

 detaljnije

Presuda u predmetu Šaćirović i drugi protiv Srbije, broj 54001/15, objavljena 20. februara 2018. godine

 detaljnije

Presuda u predmetu Milovanović protiv Srbije, objavljena 19. decembra 2017. godine, predstavka broj 19222/16

 detaljnije

Presuda u predmetu Joksimović protiv Srbije, predstavka broj 37929/10, objavljena 7. novembra 2017. godine

 detaljnije

Odluka u predmetu Divna TORDAJ protiv Srbije od 09. septembra 2017. godine, predstavka broj 19728/08

 detaljnije

Presuda u predmetu Stokić protiv Srbije, predstavka broj 26308/15, objavljena 17. oktobra 2017. godine

 detaljnije

Presuda u predmetu Radulović protiv Srbije (predstavka broj 24465/11), objavljena 3. oktobra 2017. godine

 detaljnije
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE