Aktuelnosti

Stevan Petrović protiv Srbije, predstavke br. 6097/16 i 28999/19 od 20. jula 2021. godine

 detaljnije

Mladenović i Đokić protiv Srbije, predstavke br. 44719/18 i 44998/18 od 29. aprila 2021. godine

 detaljnije

Ivković i drugi protiv Srbije, predstavka br. 62554/19 od 22. jula 2021. godine

 detaljnije

Prikaz odluke u predmetu Milorad Ulemek protiv Srbije, broj 41680/13

 detaljnije

Prikaz presude u predmetu Zličić protiv Srbije, broj 73313/17 i 20143/19

 detaljnije

Prikaz presude Aktiva d.o.o. protiv Srbije (predstavka br. 23079/11)

 detaljnije

Prikaz presude Lilić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 16857/19 i 43001/19)

 detaljnije

Milosavljević protiv Srbije, predstavka broj 57574/14 od 25. maja 2021. godine

 detaljnije

Prikaz odluke u predmetu Ljubinka MIK i Svetlana JOVANOVIĆ protiv Srbije, predstavke br. 9291/14 i 63798/14

 detaljnije

Prikaz odluke Stojanka Smiljković protiv Srbije, broj predstavke 48176/18, od 18. februara 2021. godine

 detaljnije

Prikaz odluke Milica Nikolić i 8 drugih protiv Srbije, broj predstavke 48162/18, od 21. januara 2021. godine

 detaljnije

Prikaz odluke Vladimir Stojanović i 7 drugih protiv Srbije, broj predstavke 37268/19

 detaljnije

Prikaz odluka u predmetima S. R. protiv Srbije, predstavka broj 8184/07 i M. J. protiv Srbije, predstavka broj 3567/09

 detaljnije
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE