Odluka u predmetu Bihorac Hajdaragić protiv Srbije, objavljena 29. novembra 2018. godine, predstavka broj 34929/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 29. novembra 2018. godine objavio odluku u predmetu Bihorac Hajdaragić protiv Srbije, predstavka broj 34929/16.

Podnositeljka predstavke se na osnovu člana 6. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju protuživala zbog navodnog neizvršenja pravosnažne presude domaćeg suda donete u njenu korist protiv društvenog preduzeća, njenog bivšeg poslodavca.

U svojim zapažanjima Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) je obavestila Sud da je 25. oktobra 2013. godine otvoren stečaj nad bivšim poslodavcem podnositeljke predstavke, ali da ona nije navela tu činjenicu u svojoj predstavci. Prema podacima Vlade, podnositeljka predstavke takođe nije obavestila Sud da je prijavila svoje potraživanje na osnovu pravosnažne presude od 19. decembra 2016. godine i da joj je 30. juna 2017. godine isplaćeno 313.828,50 dinara (53,85% od ukupnog potraživanja).

Razmatrajući informacije koje je dostavila Vlada, Sud je utvrdio da podnositeljka predstavke nije obavestila Sud da joj je u stečajnom postupku isplaćeno više od polovine iznosa koji joj je dodeljen predmetnom domaćom presudom na čije se navodno izvršenje ona pritužuje. Takođe, prema mišljenju Suda, ove informacije su se ticale same suštine pritužbi iz predstavke.

Imajući u vidu značaj informacija koje je podnositeljka propustila da dostavi, Sud je odbacio predstavku podnositeljke kao neprihvatljivu u skladu sa članom 35. st. 3. i 4. Konvencije zbog zloupotrebe prava na pojedinačnu predstavku.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE