Odluka u predmetu PTP SPIN KOMERC DOO protiv Srbije, objavljena 21. marta 2019. godine, predstavka broj 51112/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 21. marta 2019. godine. objavio odluku u predmetu PTP SPIN KOMERC DOO protiv Srbije, predstavka broj 51112/16.

Podnosilac predstavke se na osnovu člana 6. Stav 1. Konvencije prituživao zbog navodnog neizvršenja pravnosnažne presude domaćeg suda donete u njegovu korist protiv fizičkog lica S.S.

U svojim zapažanjima Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) je iznela tvrdnju da je podnosilac izgubio status „žrtve“,  jer je Ustavni sud 12. novembra 2013. godine utvrdio kršenje prava na suđenje u razumnom roku.

Sud je ocenio prekomernim trajanje izvršnog postupka od skoro jedanaest godina. Međutim, kako je Ustavni sud izričito priznao kršenje prava na suđenje u razumnom roku i kako podnosilac predstavke nije zahtevao naknadu nematerijalne štete pred Ustavnim sudom, priznanje da se kršenje desilo samo po sebi predstavlja odgovarajuću i adekvatnu pravnu zaštitu u smislu člana 34. Konvencije.

Shodno tome, Sud je zaključio da podnosilac predstavke nema više prava da tvrdi da je „žrtva“, u smislu člana 34. Konvencije, i da predstavka mora biti odbijena na osnovu člana 35. stav 4. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE