Prikaz odluke u predmetu Zoran Stojanović i drugi protiv Srbije, predstavka broj 19322/18

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 14. januara 2021. godine objavio odluku u predmetu Zoran Stojanović i drugi protiv Srbije, predstavka broj 19322/18.

Ovom odlukom Evropskog suda je proglašena kao nedopuštena predstavka koju su podnela 32 podnosioca pritužujući se na dužinu trajanja upravnog postupka koji se vodi pred Ministarstvom unutrašnjih poslova – Direkcija policije - Policijska uprava u Kragujevcu, odnosno na povredu člana 6, stav 1. Konvencije u vezi sa prekomernom dužinom upravnog postupka (skoro 11 godina).

Evropski sud je prihvatio odbranu Republike Srbije da su podnosioci predstavki izgubili status žrtve, jer je Ustavni sud u odnosu na sve podnosioce izričito utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i dosudio im po 800 evra na ime naknade nematerijalne štete, koji iznosi su adekvatni i razumni, imajući u vidu, pored ostalog, i veliki broj podnosilaca. Tačnije, Evropski sud je primetio da za period od početka upravnog postupka (6. novembar 2009. godine) do dana donošenja odluke Ustavnog suda (26. oktobar 2017. godine), podnosioci ne mogu više tvrditi da su žrtve u smislu člana 34. Konvencije. Evropski sud je zauzeo stav da je iznos, iako niži od iznosa koji je dodeljivao Sud, razuman imajući u vidu posebne okolnosti slučaja, pre svega veliki broj podnosilaca predstavke i „prilično ograničen ulog u vezi sa slučajem“.

U odnosu na period nakon 26. oktobra 2017. godine, Evropski sud je ocenio da podnosioci predstavke nisu iscrpeli sva delotvorna domaće pravna sredstva, odnosno jer nisu ponovo podneli Ustavnom sudu ustavne žalbe zbog bilo kakvih novih odlaganja.

S obzirom na navedeno, Evropski sud je predstavku odbacio u skladu sa članom 35. st. 1, 3. i 4. Konvencije.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE