Prikaz odluke Vladimir Stojanović i 7 drugih protiv Srbije, broj predstavke 37268/19

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 21. januara 2021. godine objavio odluku u predmetu Vladimir Stojanović i 7 drugih protiv Srbije, broj predstavke 37268/19. Odluku je doneo tročlani Odbor Evropskog suda.

Podnosioci su se u predstavkama prituživali na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršenja domaćih odluka usvojenih protiv društvenog/državnog preduzeća. Zbog sličnosti predmeta, Evropski sud je združio predstavke.

Podnosioci su pre obraćanja Evrospkom sudu, u periodu od avgusta 2016. do februara 2017. godine, podneli Ustavnom sudu ustavne žalbe zbog povrede prava na imovinu, jer nisu uspeli da naplate svoja potraživanja i izvršnim postupcima, a potom ni u stečajnom postupku.

Ustavni sud je rešenjem od 18. septembra 2018. godine (Už-6529/2016) odbacio ustavne žalbe podnosilaca, jer je utvrdio da oni nisu pre podnošenja ustavne žalbe iskoristili pravni put za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po zakonu koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2016. godine.

Vlada je u pogledu dopuštenosti ovih predstavki istakla prigovor neiscrpljivanja domaćih delotvornih pravnih sredstava predviđena Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Nakon ispitivanja slučaja, Evropski sud je konstatovao da tužena Vlada ne može biti odgovorna za neizvršenje domaćih odluka, jer podnosioci predstavke nisu iskoristili pravna sredstva predviđena Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Naime, Evropski sud se pozvao na odluku Stanković protiv Srbije (broj predstavke 41285/19, od 3. decembra 2019. godine), u kojoj je utvrdio da je podnositeljka predstavke, koja je upotrebila navedena pravna sredstva, izgubila status „žrtve“ u smislu člana 34. Konvencije. Konkretni podnosioci predstavke nisu objasnili zašto bi navedena pravna sredstva bila neadekvatna ili nedelotvorna u njihovom slučaju.

Posledično, Evropski sud je doneo odluku da predstavku proglasi neprihvatljivom, zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava, u skladu sa članom 35. stav 1. i članom 4. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE