Presuda u predmetu Batić protiv Srbije i još dva podnosioca, vodeća predstavka broj 2866/16, objavljena 17. oktobra 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 17. oktobra 2017. godine objavio presudu u predmetu Batić protiv Srbije i još dva podnosioca, vodeća predstavka broj 2866/16.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosioci predstavki prituživali su se zbog propusta Tužene države da izvrši pravosnažne domaće odluke donete u njihovu korist, a protiv dužnika, društvenih preduzeća. U nastavku su izvršni postupci obustavljni zbog otvaranja stečajnih postupaka protiv društvenih preduzeća, dužnika (DP „PK Delišes“, „EI- 7 oktobar“ i  DP „Filip Kljajić“). Sud je smatrao da ove pritužbe treba razmatrati prema čl. 6. stav 1. i 13. Konvencije i članu 1. Protokola broj 1.

U vezi sa prvim podnosiocem predstavke, Vlada je iznela primedbu da je njegova predstavka preuranjena, pošto je stečajni postupak protiv preduzeća dužnika još uvek bio u toku. U vezi sa drugim i trećim podnosiocem predstavke, Vlada je iznela da su predstavke podnete van roka, odnosno da su podnosioci predstavki mogli direktno podneti predstavke Sudu do 22. juna 2012. godine, bez prethodnog ulaganja ustavne žalbe, a što nisu učinili. Tužena je dalje iznela da su predstavke drugog i trećeg podnosioca takođe nedopuštene po osnovu neiscrpenosti, pošto se podnosioci predstavke nisu na pravilan način obratili Ustavnom sudu (ulaganjem ustavne žalbe van roka od trideset dana i propustom da se pritužuju na dužinu stečajnog postupka).

Sud je prvo odbacio primedbu Vlade da su pritužbe podnosilaca predstavki preuranjene i u tom smislu se pozvao na svoju presudu u predmetu doo „Brojler Donje Sinkovce“ protiv Srbije. U vezi sa rokom od šest meseci i pitanjem iscrpenosti, Sud je odbacio i ove primedbe Vlade, navodeći da su sve predstavke podnete 2015. godine i 2016. godine, u roku od šest meseci od datuma kada su im uručene odluke Ustavnog suda, te da su ustavne žalbe podnosilaca bila delotvorna pravna sredstva.

Sud je dalje konstatovao da su domaće presude u pitanju ostale neizvršene do dana donošenja ove presude.

Sud je zatim konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. Konvencije i/ili člana 1. Protokola broj 1 u predmetima koji pokreću pitanja slična onima pokrenutim u konkretnom slučaju (R. Kačapor i drugi protiv Srbije; Crnišanin i drugi protiv Srbije).

Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je istakao da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti ubedljiv argument koji bi mogli da ubede Sud da donese drugačiji zaključak o osnovanosti pritužbe podnosilaca predstavki.

Posledično, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1. Pošto je doneo ovaj zaključak, Sud je istakao da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Sud je naložio Tuženoj državi da isplati podnosiocima predstavki, iz sopstvenih sredstava iznose dosuđene domaćim pravosnažnim presudama koje su ostale neizvršene.

Takođe, Sud je naložio Tuženoj državi da svakom od podnosilaca predstavi isplati iznos od 2.000 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i pretrpljenih troškova, umanjeno za iznose koji su s tim u vezi već plaćeni na domaćem nivou.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE