Presuda u predmetu Ćorić protiv Srbije, doneta 25. septembra 2018. godine, predstavka broj 16796/15

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 25. septembra 2018. godine doneo presudu u predmetu Ćorić protiv Srbije, predstavka broj 16796/15.

Uprkos protivljenju Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), o ovom predmetu, kao predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, odlučivao je tročlani odbor, pa je presuda postala pravosnažna 25. septembra 2018. godine.

Podnositeljka predstavke se prema članu 6. stav 1. Konvencije prituživala na povredu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na domaći parnični postupak.

Sud je konstatovao da je predmetni parnični postupak trajao 8 godina i 6 meseci na dva nivoa sudske nadležnosti.

Vlada je istakla prigovor nedostatka statusa žrtve na strani podnositeljke predstavke, imajući u vidu da je prethodno Ustavni sud, postupajući po ustavnoj žalbi podnositeljke predstavke, utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na predmetni parnični postupak.

Sud je odbio pomenuti prigovor Vlade, uz obrazloženje da utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku nije bilo dovoljno u konkretnom slučaju da otkloni status žrtve podnositeljke predstavke, a jer podnositeljki nije dosuđena naknada štete po tom osnovu.

Posledično, Sud je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije i dodelio podnositeljki predstavke naknadu nematerijalne štete u iznosu od 1.500 evra i naknadu troškova i drugih izdataka u iznosu od 500 evra.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE