Presuda u predmetu Kladničanin protiv Srbije

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 5. marta 2020. godine objavio presudu u predmetu Kladničanin protiv Srbije, broj predstavke 137/10. Presudu je doneo tročlani sudijski odbor.

Podnositeljka predstavke, Nadžija Kladničanin, prituživala se na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija) i prava na mirno uživanje imovine iz člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju, a sve zbog nemogućnosti izvršenja pravosnažne presude donete protiv društvenog preduzeća u kome je bila zaposlena.

U toku postupka pred Evropskim sudom podnositeljka je preminula, tako da su njeni naslednici, Safudin Kladničanin i Indira Kladničanin, stupili na mesto podnositeljke i nastavili postupak. 

Prilikom razmatranja navodne povrede odredaba Konvencije Evropski sud je najpre podsetio da je izvršenje presude donete od strane bilo kog suda sastavni deo pojma „suđenja“ u smislu člana 6. stav 1. Konvencije, te je ukazao na raniju praksu koja se tiče neizvršenja ili odlaganja izvršenja pravosnažnih presuda (Hornsbi protiv Grčke, broj predstavke18357/91). Takođe, Evropski sud se pozvao na predmet Kačapor i drugi protiv Srbije, brojevi predstavki 2269/06 i dr. u kojem je već utvrdio povredu prava u situaciji sličnoj konkretnom spredmetu. Uzimajući u obzir raniju praksu u sličnim slučajevima, Evropski sud je utvrdio da domaće vlasti nisu učinile neophodne napore radi poptunog i pravovremenog izvršenja domaće odluke donete u korist podnositeljke predstavke. Na osnovu napred navedenog može se zaključiti da je Evropski sud predmetnu predstavku razmatrao u svetlu dobro ustanovljene prakse.

Konačno, Evropski sud je obavezao Republiku Srbiju da naslednicima podnositeljke predstavki zajednički isplati 2.000,00 evra na ime naknade nematerijalne štete i troškova postupka, kao i da izvrši pravosnažnu presudu Osnovnog suda u Novom Pazaru (ranije Opštinskog suda u Novom Pazaru) P1. 298/04 od 24. maja 2004. godine. 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE