Presuda u predmetu Mijatović i drugi protiv Srbije, objavljena 23. oktobra 2018. godine, predstavke br. 50117/13 i 6 drugih

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 23. oktobra 2018. godine objavio presudu u predmetu Mijatović i 6 drugih protiv Srbije, predstavke br. 50117/13 i 6 drugih.

Uprkos protivljenju Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), o ovom predmetu je odlučivao tročlani odbor, pa je presuda postala pravosnažna 23. oktobra 2018. godine.

Podnosioci predstavki su se prituživali prema članu 6. stav 1. i članu 13. Konvencije zbog neizvršenja domaćih pravosnažnih sudskih odluka donetih u njihovu korist.

Sud je najpre odbio prigovor Vlade o nepostojanju značajnijeg oštećenja na strani podnosilaca koji su podneli predstavke br. 60349/13 i 63099/13, uz obrazloženje da je prethodno sam Ustavni sud utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku u vezi sa pritužbama pomenutih podnosilaca.

Imajući u vidu da je Ustavni sud prethodno već utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i dodelio svakom od podnosilaca predstavki određenu naknadu nematerijalne štete, Vlada je istakla i prigovor gubitka statusa žrtve u odnosu na sve podnosioce.

Odlučujući po pomenutom prigovoru, Sud je najpre konstatovao da je ispunjen prvi uslov za gubitak statusa žrtve, imajući u vidu da je Ustavni sud izričito utvrdio postojanje povrede prava u domaćem pravnom sistemu. Međutim, odlučujući o drugom uslovu za gubitak statusa žrtve, Sud je utvrdio da iznosi koji su dodeljeni od strane Ustavnog suda nisu bili dovoljni. Naime, Sud je istakao da su dodeljeni iznosi višestruko niži od iznosa koje je Sud dodeljivao u svojoj praksi za slične povrede. Posledično, Sud je odbio i ovaj prigovor Vlade.

Imajući u vidu navedeno, a naročito zaključak Suda o statusu žrtve podnosilaca predstavki, Sud je zaključio da je dužina domaćih postupaka bila preterana i posledično utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije. Posledično, Sud je naložio Vladi da podnosiocima isplati određene iznose na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i pretrpljenih troškova.

Pored toga, Sud je odlučio da nije potrebno ispitivati suštinski iste pritužbe prema članu 13. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE