Presuda u predmetu Pavlović i Pantović protiv Srbije, predstavke br. 19978/14 i 19781/14, objavljena 4. aprila 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 4. aprila 2017. godine objavio presudu u predmetu Pavlović i Pantović protiv Srbije, predstavke br. 19978/14 i 19781/14.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Opštinski sud u Čačku je presudom od 21. marta 2008. godine naložio društvenom preduzeću, Fabrici reznog alata Čačak AD i njegovim filijalama (u daljem tekstu: „dužnik“) da podnosiocima predstavki isplati određene iznose. Na predlog podnosilaca predstavki u tom smislu, 4. avgusta 2008. godine Opštinski sud u Čačku naložio je izvršenje navedene presude.

Podnosioci predstavke prituživali su se zbog propusta Tužene države da izvrši pomenutu pravosnažnu sudsku presudu i zbog nepostojanja delotvornog pravnog leka s tim u vezi. Oni su se pozvali na čl. 6. stav 1. i 13. Konvencije i član 1. Protokola broj 1.

Vlada je isticala da su podnosioci predstavki propustili da obaveste Sud o delimičnom izvršenju presude u pitanju, te da se to ima smatrati  zloupotrebom prava na pojedinačnu predstavku. U vezi sa tom pritužbom, Sud je utvrdio da drugi podnosilac predstavke ne samo da nije saopštio informacije o delimičnom izvršenju gore navedene presude, već takođe nije ni ponudio nikakvo objašnjenje za taj propust. Sa druge strane, konstatovao je da prva podnositeljka predstavke nije znala za delimično izvršenje navedene presude i da s tim u vezi nije primila nikakve isplate. Posledično, Sud je odbacio pritužbe drugog podnosioca predstavke, zbog zloupotrebe prava na predstavku shodno članu 35. st. 3. i 4. Konvencije.

Vlada je takođe tvrdila da pritužbe prve podnositeljke predstavke treba proglasiti nedopuštenim, pošto joj je Ustavni sud već dosudio određeni novčani iznos kao naknadu za pretrpljenu nematerijalnu štetu. Sud je odbio ove pritužbe Vlade sa obrazloženjem da Ustavni sud nije svojom odlukom u potpunosti nadoknadio pretrpljenu štetu prvoj podnositeljki.

Razmatrajući osnovanost predstavke, Sud je konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. Konvencije i/ili člana 1. Protokola broj 1. uz Konvenciju u predmetima koji postavljaju pitanja slična pitanjima postavljenim u ovom predmetu. Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je ocenio da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je presudio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju.

Ocenio je, takođe, da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Kako je utvrdio navedene povrede, Sud je naložio Tuženoj državi da isplati prvoj podnositeljki predstavke sume dosuđene sudskom presudom od 21. marta 2008. godine.

Dodatno, Sud je naložio Tuženoj državi da prvoj podnositeljki predstavke isplati iznos od 2.000 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i troškova postupka.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE