Presuda u predmetu Radulović protiv Srbije (predstavka broj 24465/11), objavljena 3. oktobra 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 3. oktobra 2017. godine objavio presudu u predmetu Radulović protiv Srbije. O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnositeljka predstavke je bila zaposlena u „Borskoj banci“ (dužnik), koja je, u relevantnom trenutku, bila u većinskom društvenom kapitalu. Nad dužnikom je 13. februara 2004. godine otvoren stečajni postupak. Podnositeljka je prijavila svoje potraživanje u stečajnom postupku, a koje joj je priznato 8. februara 2005. godine. Deo ovih potraživanja je plaćen podnositeljki, a za neisplaćen deo podnositeljka je bezuspešno tražila izvršenje kroz  stečajni i izvršni postupak.   

Nakon toga je izjavila Ustavnom sudu ustavnu žalbu koja je odbačena.

S pozivom na odredbe člana 6. stav 1. i člana 13. Konvencije, kao i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, podnositeljka se žalili na neizvršenje domaće odluke donete u njenu korist.

U pogledu dopuštenosti predstavke, Sud je odbacio prigovor neiscrpenosti domaćih pravnih lekova i preurenjenosti predstavke.

U pogledu ocene osnovanosti pritužbi, Sud je, s pozivom na praksu u predmetima R. Kačapor i druge protiv Srbije i Crnišanin i drugi protiv Srbije, konstatovao da je često utvrđivao povrede člana 6. Konvencije i/ili člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju u predmetima koji pokreću pitanja slična onima pokrenutim u ovom predmetu. Sud je dalje ocenio da Vlada nije iznela nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u konkretnom predmetu. Stoga je Sud utvrdio da je došlo do povrede člana 6. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju. Sud nije posebno ispitivao pritužbu po članu 13. Konvencije.

Sud je utvrdio da je država dužna da isplati podnositeljki iznose dosuđene domaćom odlukom od 8. februara 2005. godine, umanjene za iznose koji su možda već isplaćeni po ovom osnovu.

Sud je smatrao da je razumno i pravično da podnositeljki predstavke dosudi 2.000 evra na ime naknade nematerijalne štete, kao i troškova postupka, umanjeno za iznose koji su možda već isplaćeni po ovom osnovu na domaćem nivou. 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE