Presuda u predmetu Šaćirović i drugi protiv Srbije, broj 54001/15, objavljena 20. februara 2018. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 20. februara 2018. godine objavio presudu u predmetu Šaćirović i drugi protiv Srbije, predstavka broj 54001/15 i tri druge.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Podnosioci predstavke su se prituživali prema članu 6. stav 1. Konvencije da je dužina trajanja raznih domaćih parničnih postupaka bila nespojiva sa zahtevom „razumnog roka“.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) je istakla prigovor da prvi podnosilac nije pravilno iscrpeo domaće pravne lekove, odnosno da nije istakao zahtev za naknadu nematerijalne štete istovremeno sa ustavnom žalbom, kako je zahtevano članom 85. Zakona o Ustavnom sudu. Vlada je takođe istakla da drugi i četvrti podnosilac predstavke nisu u ustavnim žalbama istakli pritužbe u vezi sa pravom na suđenje u razumnom roku.

Sud je, međutim, zaključio da iz ustavne žalbe prvog podnosioca proizilazi da je zahtevao 40.000 evra na ime pretrpljene štete usled prekomerne dužine osporenog postupka, ali da Ustavni sud istu nije razmotrio. U pogledu drugog i četvrtog podnosioca predstavke, Sud je utvrdio da oni jesu u svojim ustavnim žalbama istakli pritužbe u odnosu na povredu prava na suđenje u razumnom roku, iako na sažet način. Navedeno je da su oni u više navrata u svojim ustavnim žalbama koristili izraze poput „podnosilac predstavke je podneo svoju tužbu pre skoro jedanaest godina“, „u razumnom roku“, „postupak je trajao više od deset godina“ i „prekomerna dužina“. Sud je, takođe, naveo da su se oni oslanjali na član 32. Ustava Republike Srbije koji odgovara članu 6. Konvencije. Posledično, Sud je odbio pomenuti prigovor Vlade u vezi iscrpenosti domaćih pravnih sredstava.

Odlučujući o osnovanosti predstavke, Sud je pre svega konstatovao da je često utvrđivao povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima koji pokreću pitanja slična pitanju u konkretnom predmetu. Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je zaključio da Vlada nije iznela nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije, odnosno prava na suđenje u razumnom roku u predmetima svih podnosilaca.

Sud je usvojio i zahteve podnosilaca za naknadu pretrpljene nematerijalne štete i pretrpljenih troškova, te im je dodelio odgovarajuće iznose po tom osnovu. Zahtev za naknadu materijalne štete je odbijen zbog nepostojanja uzročno-posledične veze između pretrpljene povrede, koja je procesne prirode i eventualne materijalne štete.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE