Presuda u predmetu Stanivuković i drugi protiv Srbije, objavljena 27. novembra 2018. godine, predstavka broj 10921/16 i druge tri

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 27. novembra 2018. godine objavio presudu u predmetu Stanivuković i drugi protiv Srbije, predstavka broj 10921/16  i druge tri.

Uprkos protivljenju Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), o ovom predmetu je odlučivao tročlani odbor, pa je presuda postala pravosnažna 27. novembra 2018. godine, danom objavljivanja.

Podnosioci predstavki su se prituživali prema članu 6. stav 1. Konvencije zbog dužine trajanja domaćih radnih sporova.

Svi podnosioci su prethodno izjavili ustavnu žalbu. Međutim, Ustavni sud nije utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku u bilo kojem od predmeta, niti je dodelio naknadu štete bilo kojem od podnosilaca predstavki.

Vlada je istakla prigovor da su drugi, treći i četvrti podnosilac predstavke propustili da pravilno podnesu predmetne pritužbe u svojim ustavnim žalbama.

Razmatrajući pomenuti prigovor Vlade o neiscrpenosti domaćih pravnih sredstava, odnosno ustavne žalbe, Sud je utvrdio da su svi podnosioci suštinski istakli predmetne pritužbe u svojim ustavnim žalbama, pa je odbio ovaj prigovor. Naime, u pogledu drugog podnosioca predstavke, Sud je zaključio da se on izričito prituživao, iako na sažet način, na dužinu osporenog postupka. U pogledu drugih podnosilaca, utvrđeno je da su svi

naveli ključna dešavanja i odluke donete tokom trajanja njihovih postupaka. Takođe, istaknuto je da su oni u svojim ustavnim žalbama koristili izraze poput „budući da je očigledno da Tužena odugovlači postupak koristeći se različitim aktima“, „radni spor koji traje od 2006. godine, što predstavlja kršenje prava na suđenje u razumnom roku“, „odugovlačenje postupka i neodgovornost“, itd.

U pogledu osnovanosti pritužbi, Sud je najpre konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. stav 1. Konvencije u predmetima u kojima su pokrenuta slična pitanja kao u konkretnom predmetu. U tom smislu, Sud je konstatovao da Vlada nije iznela nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu. Posledično, Sud je utvrdio da je dužina domaćih postupaka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“, pa je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije.

Zbog utvrđene povrede, Sud je naložio Vladi da podnosiocima isplati određene iznose na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i pretrpljenih troškova, dok su zahtevi za naknadu materijalne štete odbijeni, zbog nedostatka uzročno-posledične veze, odnosno zbog procesnog karaktera povrede člana 6. stav 1. Konvencije.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE