Presuda u predmetu Živković protiv Srbije, predstavka broj 318/15, objavljena 4. aprila 2017. godine

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 4. aprila 2017. godine objavio presudu u predmetu Živković protiv Srbije, predstavka broj 318/15.

O ovom predmetu, kao o predmetu u kome postoji dobro ustanovljena praksa Suda, uprkos protivljenju Vlade, odlučivao je tročlani Odbor, pa je presuda pravosnažna.

Opštinski sud u Obrenovcu je 27. juna 2001. godine naložio društvenom preduzeću, Holding – Prva Iskra AD Barič (u daljem tekstu: „dužnik“), da podnositeljki predstavke isplati određene iznose. Na zahtev podnositeljke predstavke u tom smislu, 18. marta 2003. godine Opštinski sud u Obrenovcu naložio je izvršenje navedene presude. Međutim, stečajni postupak je otvoren protiv dužnika, a izvršni postupak je obustavljen. Stečajni postupak je i dalje bio u toku u vreme donošenja ove presude, a navedena sudska presuda je ostala neizvršena.

Podnositeljka predstavke prituživala se zbog propusta Tužene države da izvrši pravosnažnu sudsku presudu donetu u njenu korist i zbog nepostojanja delotvornog pravnog leka s tim u vezi. Ona se oslonila na čl. 6. stav 1. i 13. Konvencije i član 1. Protokola broj 1.

Sud je konstatovao da je često nalazio povrede člana 6. Konvencije i/ili člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju u predmetima koji postavljaju pitanja slična pitanjima postavljenim u ovom predmetu. Pošto je razmotrio sav materijal koji mu je dostavljen, Sud je ocenio da Vlada nije istakla nijednu činjenicu, niti argument koji bi mogli da ga ubede da donese drugačiji zaključak u ovom predmetu.

Posledično, Sud je presudio da je došlo do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1. uz Konvenciju.

Ocenio je takođe da nije neophodno da razmatra suštinski istu pritužbu prema članu 13. Konvencije.

Obzirom da je utvrdio navedene povrede, Sud je naložio Tuženoj državi da isplati podnositeljki predstavke sume dosuđene sudskom presudom od 27. juna 2001. godine, kao i utvrđene troškove izvršnog postupka.

Dodatno, Sud je naložio Tuženoj državi da podnositeljki predstavke isplati iznos od 2.000 evra, na ime naknade pretrpljene nematerijalne štete i pretrpljenih troškova.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE