Prikaz presude u predmetu Martinović protiv Srbije , broj 14074/15

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 19. septembra 2019. godine doneo presudu u predmetu Martinović protiv Srbije, broj 14074/15. Presudu je doneo tročlani Odbor Evropskog suda, što znači da je presuda postala pravnosnažna danom objavljivanja.

U konkretnom slučaju, Evropski sud je utvrdio povredu prava iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), zbog trajanja parničnog postupka od 10 godina, 2 meseci i 12 dana u 2 stepena nadležnosti. Kako podnosilac predstavke nije podneo nikakav zahtev za pravično zadovoljenje, Evropski sud je smatrao da nema osnova da mu se dosudi bilo kakav iznos na ime nematerijalne štete.

Evropski sud je i ovog puta naveo da se opravdanost dužine postupka mora ceniti u svetlu okolnosti konkretnog slučaja, pozivanjem na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavki i nadležnih organa, te važnosti predmeta spora za podnosioce predstavki. Evropski sud se pozvao na već dobro ustanovljenu praksu utvrđenu u predmetu Nemet protiv Srbije, br. 22543/05 od 8. decembra 2009. godine, u kojem je Evropski sud već utvrdio povredu Konvencije u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE