Prikaz presude u predmetu Okilj i drugi protiv Srbije broj 31901/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 19. septembra 2019. godine doneo presudu u predmetu Okilj i drugi protiv Srbije broj 31901/16. Presudu je doneo tročlani Odbor Evropskog suda, što znači da je presuda postala pravnosnažna danom objavljivanja.

U konkretnom slučaju, Evropski sud je našao da je u ovom predmetu dužina postupaka bila prekomerna i da nije ispunila zahtev „razumnog roka“ i obavezao je Republiku Srbiju da podnosiocima predstavki isplati na ime nematerijalne štete i troškova postupka iznose navedene u tabeli koja je sastavni deo presude.   

Evropski sud je i ovog puta naveo da se opravdanost dužine postupka mora ceniti u svetlu okolnosti predmeta i pozivanjem na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavki i nadležnih organa i važnost predmeta spora za podnosioce predstavki i pozvao se na već dobro ustanovljenu praksu utvrđenu u predmetu Nemet protiv Srbije, br. 22543/05, od 8. decembra 2009. godine u kojem je Evropski sud već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE