Prikaz presude u predmetu Špoljarić protiv Srbije, broj 36709/12

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 19. septembra 2019. godine doneo presudu u predmetu Špoljarić protiv Srbije, broj 36709/12. Presudu je doneo tročlani Odbor Evropskog suda, što znači da je presuda postala pravnosnažna danom objavljivanja.

Podnosilac predstavke se pozvao na povredu prava iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), kao i na povredu prava na imovinu iz člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju zbog neizvšavanja presuda Opštinskog suda u Vrbasu II P1. 639/05 od 26. aprila 2007. godine,  II P1. 394/08 od 10. marta 2009. godine, II P1. 218/07 od 14. novembra 2007. godine (koja je preinačena presudom Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 465/08 od 17. aprila 2008. godine) i II P1 639/05 od 26. aprila 2007. godine,  u postupku stečaja koji se vodi pred Privrednim sudom u Novom Sadu u predmetu St. 04/09-15/2010 nad preduzećem AD „Elan“ iz Srbobrana.

Evropski sud je utvrdio povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola 1. uz Konvenciju pozivajući se na svoju praksu u sličnim slučajevima protiv Srbije (npr. Kačapor i dr, Crnišanin i dr.) i odredio da se presude domaćih sudova donete u korist podnosioca izvrše iz budžetskih sredstava države. Uz to je obavezao Republiku Srbiju da podnosiocu predstavke na ime nematerijalne štete isplati iznos od 2.000 evra.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE