Skip to main content

Negovanović i drugi protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (Ima povrede)
Brojevi predstavki
29907/16,30022/16,30322/16,31142/16
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija