Skip to main content

Radonjić and Romić against Serbia

Country
Србија
Importance level
2
Language
Serbian
Panel of Judges
Chamber (7)
Judgment Date
Date of Application
Keywords/Articles
(Čl. 34) Pojedinačne predstavke (N/A)
(Čl. 34) Žrtva (N/A)
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-3) Dužina predraspravnog lišenja slobode (N/A)
(Čl. 5-3) Osnovanost predraspravnog lišenja slobode (N/A)
(Čl. 5-4) Brzina ispitivanja zakonitosti (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
Application Numbers
43674/16
Verdict/resolution view
Decisions made at the domestic level which preceded the application to the ECHR
Supervision
Specific Measures
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (U toku)
General Measures
Action Plan/Report
Action Plan/Report pending
CM Decisions
Final Resolution