Skip to main content

Радоњић и Ромић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 34) Жртва (N/A)
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-3) Дужина предрасправног лишења слободе (N/A)
(Чл. 5-3) Основаност предрасправног лишења слободе (N/A)
(Чл. 5-4) Брзина испитивања законитости (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
Бројеви представки
43674/16
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада трошкова пред Судом (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план није потребан
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција