Skip to main content

Пракса суда

Европски суд за људска права води и одржава своју базу судске праксе - HUDOC. База података HUDOC омогућава претраживање и увид у праксу Суда - пресуде и одлуке Великог већа, већа и одбора, комунициране предмете, саветодавна мишљења и правне сажетке из Информативних брошура о судској пракси.

База праксе HUDOC такође садржи и одлуке и извештаје Европске комисије за људска права као и резолуције Комитета министара.