Skip to main content

Статистика и извештаји

Комплетна, званична статистика Европског суда за људска права доступна је на овом линку.

Као најинтересантније статистичке извештаје издвајамо:

Број предмета у раду по државама

PENDING APPLICATIONS ALLOCATED TO A JUDICIAL FORMATION

Повреде по члану Конвенције, по држави 2021

Violations by article by state

 

Повреде по члану Конвенције, по држави 1959-2021

violations_by_article_by_state_1959_2021

Привремене мере по државама 2021

Interim_measures_by_state_2021