Skip to main content

Како се обратити Одељењу за извршење пресуда Европског суда

Ако желите да добијете или саопштите информације у вези са исплатом правичне накнаде коју вам је досудио Европски суд или поднесете притужбу, можете контактирати и директно Одељење за извршење пресуда Европског суда редовном и електронском поштом или путем телефона:

Council of Europe
DGI - Directorate General of Human Rights and Rule of Law
Department for the Execution of Judgments of the ECHR
Just Satisfaction Section
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE
Phone:  +33(0)3.88.41.27.93
Email: dgi_execution_just_satisfaction@coe.int