Skip to main content

Вести

Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 31. марта 2024. године објавио једну пресуду и пет одлука против Републике Србије. Пресуду у предмету Бошкоћевић донело је Веће. Утврђена је повреда права из члана 34. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) објавио је нову верзију Пословника Суда која укључује измене правила 39. о привременим мерама. Измене су усвојене на пленарној седници Суда 23. фебруара 2024. године након консултација са уговорним странама и релевантним заинтересованим странама
Дана 12. фебруара 2024. године предат је Извештај о раду Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права за 2023. годину и биће саставни део годишњег извештаја о раду Државног првобранилаштва
На сајту Европског суда за људска права објављен је избор најважнијих предмета (који се називају и „кључни предмети“) којима се Суд бавио у 2023. години
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 31. децембра 2023. године објавио шест одлука против Републике Србије. Свих шест одлука је донео трочлани Одбор. Суд је у четири предмета прихватио пријатељска поравнања, у једном предмету је усвојио једнострану Декларацију
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 30. новембра 2023. године објавио једну пресуду и 23 одлуке против Републике Србије. Све одлуке и пресуду је донео трочлани Одбор. Пресуду Стојановић против Србије Суд је објавио 30. новембра 2023. године. Наведеном пресудом
Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Десетом годишњем регионалном Форуму о владавини права за Југоисточну Европу који је одржан 10. и 11. новембра 2023. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, у организацији The AIRE Centre и
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 31. октобра 2023. године објавио девет одлука против Републике Србије. Свих девет одлука је донео трочлани Одбор. Суд је у седам предмета прихватио пријатељска поравнања, а у два предмета је представке избрисао са листе
Дана 24. октобра 2023. године је у Варшави, Република Пољска, одржан 14. варшавски семинар о људским правима, поводом 30. годишњице приступања Пољске Конвенцији о заштити људских права и основних слобода. Семинар је организовало Министарство спољних послова Пољске у сарадњи са Саветом Европе
Дана 6. октобра 2023. године је у Риги, Република Летонија, одржан традиционални састанак заступника влада држава чланица Савета Европе пред Европским судом за људска права.
1 - 10 од 30