Skip to main content

Vesti

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) objavio je novu verziju Poslovnika Suda koja uključuje izmene pravila 39. o privremenim merama. Izmene su usvojene na plenarnoj sednici Suda 23. februara 2024. godine nakon konsultacija sa ugovornim stranama i relevantnim zainteresovanim stranama
Dana 12. februara 2024. godine predat je Izveštaj o radu Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2023. godinu i biće sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu Državnog prvobranilaštva
Na sajtu Evropskog suda za ljudska prava objavljen je izbor najvažnijih predmeta (koji se nazivaju i „ključni predmeti“) kojima se Sud bavio u 2023. godini
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 30. novembra 2023. godine objavio jednu presudu i 23 odluke protiv Republike Srbije. Sve odluke i presudu je doneo tročlani Odbor. Presudu Stojanović protiv Srbije Sud je objavio 30. novembra 2023. godine. Navedenom presudom
Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na Desetom godišnjem regionalnom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji je održan 10. i 11. novembra 2023. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u organizaciji The AIRE Centre i
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 31. oktobra 2023. godine objavio devet odluka protiv Republike Srbije. Svih devet odluka je doneo tročlani Odbor. Sud je u sedam predmeta prihvatio prijateljska poravnanja, a u dva predmeta je predstavke izbrisao sa liste
Dana 24. oktobra 2023. godine je u Varšavi, Republika Poljska, održan 14. varšavski seminar o ljudskim pravima, povodom 30. godišnjice pristupanja Poljske Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Seminar je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Poljske u saradnji sa Savetom
Дана 6. октобра 2023. године је у Риги, Република Летонија, одржан традиционални састанак заступника влада држава чланица Савета Европе пред Европским судом за људска права.
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 30. septembra 2023. godine objavio dve presude i pet odluka protiv Republike Srbije. Od dve presude, jednu je donelo Veće (Radio-difuzno preduzeće B92 AD protiv Srbije), a drugu Odbor (Kolompar). Svih pet odluka je doneo
Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na Trećem godišnjem nordijskom Forumu o vladavini prava koji je održan 29. septembra 2023. godine u Stokholmu, Kraljevina Švedska, u organizaciji Civil Rights Defenders. Nordijski forum za
1 - 10 od 28