Skip to main content

Vesti

Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na Desetom godišnjem regionalnom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji je održan 10. i 11. novembra 2023. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u organizaciji The AIRE Centre i
Odluke Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije donete u oktobru 2023. godine Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 31. oktobra 2023. godine objavio devet odluka protiv Republike Srbije. Svih devet odluka je doneo tročlani Odbor. Sud je u sedam
Dana 24. oktobra 2023. godine je u Varšavi, Republika Poljska, održan 14. varšavski seminar o ljudskim pravima, povodom 30. godišnjice pristupanja Poljske Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Seminar je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Poljske u saradnji sa Savetom
Дана 6. октобра 2023. године је у Риги, Република Летонија, одржан традиционални састанак заступника влада држава чланица Савета Европе пред Европским судом за људска права.
Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije donete u septembru 2023. godine Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 30. septembra 2023. godine objavio dve presude i pet odluka protiv Republike Srbije. Od dve presude, jednu je donelo
Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na Trećem godišnjem nordijskom Forumu o vladavini prava koji je održan 29. septembra 2023. godine u Stokholmu, Kraljevina Švedska, u organizaciji Civil Rights Defenders. Nordijski forum za
U periodu od 19. do 21. septembra 2022. godine u Strazburu, Republika Francuska, održan je 1475. sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope (u daljem tekstu: Komitet ministara) koji je posvećen nadzoru nad izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava. Na dnevnom redu sastanka bili su i predmeti
VAŽNO OBAVEŠTENJE Protokolom broj 15 uz Konvenciju skraćen je rok za podnošenje predstavke Evropskom sudu sa 6 na 4 meseca nakon prijema konačne domaće odluke donete u okviru iscrpljivanja domaćih pravnih lekova. Ovaj novi rok od 4 meseca stupa na snagu 1. februara 2022. godine. Pomenuti rok će se
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 9. decembra 2021. doneo, a 13. januara 2022. godine objavio odluke u predmetima: Belić i 19 dr. protiv Srbije, broj 26271/20; Cojić i 3 dr. protiv Srbije, broj 30983/19; Cvetković i 14 dr. protiv Srbije, broj 37615/19; Krstić i 11 dr
Savković protiv Srbije, broj 9864/15.
1 - 10 od 23