Skip to main content

Unutrašnje uređenje

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Državnom pravobranilaštvu (u daljem tekstu: Pravilnik) određeno je da se u sedištu Pravobranilaštva obrazuje Odeljenje za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: Odeljenje) (član 4. stav 1. tačka 1)) i da Odeljenjem rukovodi zamenik – zastupnik (član 4. stav 1. tačka 3)).

Takođe, Pravilnikom je predviđeno da sve poslove iz nadležnosti Odeljenja obavlja 8 državnih službenika (član 18. tačka 9. Pravilnika), i to:

 • 1 državni službenik na položaju III grupa položaja – zamenik državnog pravobranioca - zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (nadležnosti)
   
 • 7 državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima
 • 3 pravobranilačkih pomoćnika u zvanju samostalnog savetnika
 • 3 pravobranilačkih pomoćnika u zvanju savetnika
 • 1 referent

Konačno, Pravilnik predviđa 6 radnih mesta u Odeljenju

 • Zamenik državnog pravobranioca – zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava rukovodi Odeljenjem, planira, usmerava i nadzire rad iz delokruga Odeljenja
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja, analize i saradnje sa Evropskim sudom
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja i saradnje sa Evropskim sudom
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi staranja i koordinacije oko izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi praćenja izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava
 • radno mesto za administrativne i evidencione poslove

IZVRŠILAČKA RADNA MESTA - POSLOVI ZASTUPANJA

Broj izvršilaca Zvanje
2 Samostalni savetnik
2 Savetnik

IZVRŠILAČKA RADNA MESTA - POSLOVI IZVRŠENJA PRESUDA/ODLUKA

Broj izvršilaca Zvanje
1 Samostalni savetni
1 Savetnik

IZVRŠILAČKA RADNA MESTA – ADMINISTRATIVNI I EVIDENCIONI POSLOVI

Broj izvršilaca Zvanje
1 Referent

Trenutno je na izvršilačkim radnim mestima u Odeljenju zaposleno 9 državnih službenika, i to:

 •  6 na neodređeno vreme
 • 3 državna službenika u zvanju samostalnog savetnika
 • 2 državna službenika u zvanju savetnika
 • 1 državni službenik u zvanju referenta
   
 • 3 na određeno vreme
 • 1 državni službenik u zvanju savetnika
 • 2 državna službenika u zvanju referenta