Skip to main content

Statistika i izveštaji

Kompletna, zvanična statistika Evropskog suda za ljudska prava dostupna je na ovom linku.

Kao najinteresantnije statističke izveštaje izdvajamo:

Broj predmeta u radu po državama

PENDING APPLICATIONS ALLOCATED TO A JUDICIAL FORMATION

Povrede po članu Konvencije, po državi 2021

Violations by article by state

 

Povrede po članu Konvencije, po državi 1959-2021

violations_by_article_by_state_1959_2021

Privremene mere po državama 2021

Interim_measures_by_state_2021