Skip to main content

Препоруке

ПРЕПОРУКА Р (2004) 6 Комитета министара земљама чланицама о побољшању домаћих правних средстава усвојена 12. маја 2004. на 114. заседању Комитета министара одржаном 12-13 мај 2004.
ПРЕПОРУКА бр Р (2000) 2 Комитета министара упућена државама чланицама за преиспитивање или поновно отварање одређених предмета на домаћем нивоу по изрицању пресуда Европског суда за људска права Усвојена 19. јануара 2000. године на 694. састанку заменика министара.