Skip to main content

Извештаји

Тирана, 15 и 16. децембар 2011. године Округли сто под називом „Уклањање препрека за извршавање националних судских одлука и стварање претпоставки за ефикасну примену пресуда националних судова“ одржан је 15. и 16. децембра 2011. године у Тирани, Албанија. Скуп је одржан под покровитељством Савета
Округли сто на тему „Реформа Европског суда за људска права и утицај праксе Суда на домаће реформске процесе и праксу“ одржан је 7. октобра 2011. године, на иницијативу Министарства правде Републике Србије у сарадњи са Генералном дирекцијом Савета Европе за људска права и правне послове. Учеснике
У Стразбуру је у периоду од 23. до 27. марта 2009. године одржан 68. састанак Управног комитета за људска права (CDDH). Састанком је председавала ко-заступница Турске пред Европским судом за људска права Дениз Акчај, а учествовали су представници 44 земље чланице Савета Европе, међу којима је био и
Из прелиминарног годишњег извештаја за 2008. годину, а који Европски суд за људска права објављује почетком сваке године за претходну годину може се извести закључак о континуираном порасту активности Европског суда за људска права. Наиме, у 2004. године Суд је узео у разматрање 32500, у 2005
1. У првој половини 2008. године на одговор је достављено 18 предмета. Већина нових предмета односи се на породичне ствари (Дамјановић, Мићић, Цакић-Ивковић, М.В., Кнежевић, Илеш, Димитријевић и Фелбаб). У већини од ових предметима истиче се уз повреду члана 8 Конвенције (право на поштовање
У Стразбуру је у периоду од 25. до 28. новембра 2008. године одржан 67. састанак Управног комитета за људска права (CDDH). Састанком је председавала ко-заступница Турске пред Европским судом за људска права Дениз Акчај, а учествовали су представници 45 земље чланице Савета Европе, међу којима је био
Извештај о раду заступника Републике Србије пред ЕСЉП (ECHR) за период јануар - јун 2008. године.
У Стразбуру је у периоду од 25. до 28. марта 2008. године одржан 66. састанак Управног комитета за људска права (CDDH). Састанком је председавала ко-заступница Турске пред Европским судом за људска права Дениз Акчај, а учествовали су представници 42 земље чланице Савета Европе, међу којима је био
Из извештаја који Европски суд за људска права објављује почетком сваке године за претходну годину може се извести закључак о континуираном порасту активности Европског суда за људска права. Наиме, у 2004. године Суду је поднето 32500, у 2005. години 35400, у 2006. години 39400, а у 2007. години