Skip to main content

Извештаји

Извештај са 65. састанка Управног комитета за људска права (CDDH) и састанка државних заступника пред Европским судом за људска права одржаног од 6. до 9. новембра 2007. године. У Стразбуру је у периоду од 6. до 9. новембра 2007. године одржан 65. састанак Управног комитета за људска права (CDDH)
Током 2005. године Суд је донео укупно 28581 одлука и 1006 пресуда. У односу на укупан број донетих одлука, у 728 одлука представка је брисана са листе предмета, у 26852 одлука представка је проглашена неприхватљивом (што за последицу има одбацивање исте), док је у 1000 одлука представка проглашена
Извештај - информатор о раду Заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права, за период јун 2006. године - јануар 2007. године.
Укупан број одлука које је донео Суд у Стразбуру током 2006. године је 28321 (односно 28419). Такође, у току 2006 године је донето 1560 (1720) пресуда. Суд представку може обрисати са листе предмета, прогласити је неприхватљивом или прихватљивом. Проглашењем представке прихватљивом стичу се процесни
(Тирана, 15 и 16. децембар 2011.год.) Округли сто под називом „Уклањање препрека за извршавање националних судских одлука и стварање претпоставки за ефикасну примену пресуда националних судова“ одржан је 15. и 16. децембра 2011. године у Тирани, Албанија. Скуп је одржан под покровитељством Савета