Skip to main content

Водичи

Тематске брошуре

Тематске брошуре са чињеницама имају за циљ да дају преглед одабраног законодавства и судске праксе у државама чланицама, након пресуда и одлука Европског суда чије је извршење надгледао и окончао Комитет министара. Пошто процес извршења у нерешеним предметима може да покаже значајан напредак, неке брошуре могу такође укључити и податке о релевантним нерешеним предметима.

Уставна питања

Ефикасна истрага