Skip to main content

Статистички извештај о раду Европског суда за људска права у Стразбуру за 2006. годину

Извештај

Укупан број одлука које је донео Суд у Стразбуру током 2006. године је 28321 (односно 28419). Такође, у току 2006 године је донето 1560 (1720) пресуда.

Суд представку може обрисати са листе предмета, прогласити је неприхватљивом или прихватљивом. Проглашењем представке прихватљивом стичу се процесни услови за испитивање њеног меритума...

Архива
Не