Skip to main content

Statistički izveštaj o radu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu za 2006. godinu

Ukupan broj odluka koje je doneo Sud u Strazburu tokom 2006. godine je 28321 (odnosno 28419). Takođe, u toku 2006 godine je doneto 1560 (1720) presuda.

Sud predstavku može obrisati sa liste predmeta, proglasiti je neprihvatljivom ili prihvatljivom. Proglašenjem predstavke prihvatljivom stiču se procesni uslovi za ispitivanje njenog merituma...

Архива
Ne