Skip to main content

ПРЕПОРУКА бр Р (2000) 2 Комитета министара упућена државама чланицама за преиспитивање или поновно отварање одређених предмета на домаћем нивоу по изрицању пресуда Европског суда за људска права

Препорука

ПРЕПОРУКА бр Р (2000) 2 Комитета министара упућена државама чланицама за преиспитивање или поновно отварање одређених предмета на домаћем нивоу по изрицању пресуда Европског суда за људска права

Усвојена 19. јануара 2000. године на 694. састанку заменика министара.

 

ПРЕПОРУКА Р (2000) 2 (55 килобајта)
Архива
Не