Skip to main content

PREPORUKA br R (2000) 2 Komiteta ministara upućena državama članicama za preispitivanje ili ponovno otvaranje određenih predmeta na domaćem nivou po izricanju presuda Evropskog suda za ljudska prava

PREPORUKA br R (2000) 2 Komiteta ministara upućena državama članicama za preispitivanje ili ponovno otvaranje određenih predmeta na domaćem nivou po izricanju presuda Evropskog suda za ljudska prava

Usvojena 19. januara 2000. godine na 694. sastanku zamenika ministara.

 

Архива
Ne