Skip to main content

Radonjić i Romić protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
2
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Veće (7)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 34) Pojedinačne predstavke (N/A)
(Čl. 34) Žrtva (N/A)
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-3) Dužina predraspravnog lišenja slobode (N/A)
(Čl. 5-3) Osnovanost predraspravnog lišenja slobode (N/A)
(Čl. 5-4) Brzina ispitivanja zakonitosti (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
Brojevi predstavki
43674/16
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Naknada nematerijalne štete (U toku)
Naknada troškova pred Sudom (U toku)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan u pripremi
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija