Skip to main content

Judgments and Decisions

43674/16
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-3) Dužina predraspravnog lišenja slobode (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Brzina ispitivanja zakonitosti (Ima povrede)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 34) Žrtva (N/A)
Lead case
Advanced supervision
Action Plan/Report sent
Предмет се односи на дужину трајања притвора подносилаца (осумњичених за убиство познатог српског новинара и новинског издавача) од три године и скоро шест месеци, као и на дужину трајања поступка пред Уставним судом поводом одлучивања о њиховој уставној жалби у вези са притвором. Суд се сложио са оценом Уставног суда да је првих годину дана и два месеца притвора подносилаца био оправдан, поред осталог, и због узнемирења јавности које може угрозити несметано вођење кривичног постука у околностима конкретног случаја, али да протеком времена - за преостале две године и три месеца - тај разлог више није био довољан. Међутим, Суд је ипак нашао да је подносиоцима повређено право на слободу из члана 5. став 3. Конвенције, јер им Уставни суд није досудио никакву накнаду штете због утврђене повреде права на ограничено трајање притвора и одбацио је приговор Владе да су подносиоци изгубили статус жртве. Такође, Суд је утврдио и да је подносиоцима повређено право из члана 5. став 4. Конвенције, јер је оценио да се период одлучивања Уставног суда по уставној жалби о законитости притвора подносилаца од више од две године не може сматрати „брзим“.
33776/20
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
European Court of Human Rights (hereinafter: the Court)is On April 20, 2023, he announced the decision in the casePajtić v. Serbia,number 33776/20.It's a decisionpassed unanimouslyabout Board from the3 judgee. The case refers to the statements of the politician A.M. which the applicant claimed hurt his honor and reputation, so he initiated proceedings for non-material damage compensation before
13700/22, 13708/22
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Postupak izvršenja (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Lead case
Action Plan/Report sent
21687/22
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
Repetitive case
Action Plan/Report sent
12219/13
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
41394/15
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (Ima povrede)
(Čl. 6) Postupak po ustavnoj žalbi (Ima povrede)
Lead case
Advanced supervision
Action Plan/Report sent
59718/21, 59813/21
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
54805/15, 56814/15, 7204/16, 10314/16, 19130/16, 21856/16, 26751/16, 39151/20
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1-a) Podnosilac predstavke ne namerava da dalje učestvuje u postupku (N/A)
(Čl. 37-1-c) Dalje ispitivanje predstavke nije opravdano (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-3-a) Očigledno neosnovana predstavka (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (N/A)
(P1-1-1) Javni interes (N/A)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (N/A)
(P1-1-1) Predvidljivost (N/A)
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 14) Diskriminacija (N/A)
Lead case
The European Court of Human Rights (hereinafter: the Court) is9. published the decision in the case in February 2023 Žegarac and 10 others against Serbia, number 54805/15.It's a decisionpassed unanimouslyL o The evening from the7 judgea. The case originally related to the complaints of 11 applicants that their old-age pension payments were reduced from November 2014 to September 2018. The
59134/16, 10385/17
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
The European Court of Human Rights (hereinafter: the Court) is2. published the decision in the case in February 2023 Petrušić and Petrović against Serbia, no. 59134/16 and 10385/17.It's a decisionpassed unanimouslyabout Board from the3 judgea. The case referred to the applicants' complaints that theyviolated the right to access the court, because they were not awarded the costs of the proceedings
13353/19
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
FOURTH DEPARTMENTDECISIONApplication no. 13353/19Vitomir AKSIĆ v. SerbiaThe European Court of Human Rights (Second Department), at the meeting of the Board on November 10, 2022, composed of:Armen Harutyunyan, President,Anja Seibert-Fohr,Ana Maria Guerra Martins, judges,and Viktoriya Maradudina, Acting Secretary of the Department,Bearing in mind the above petition submitted on February 22, 2019
4122/15
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report not needed
19933/17
Србија
Одлука
Chamber (7)
Importance level: 3
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
Lead case
Action Plan/Report not needed
42860/18
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
23202/20, 25229/20, 25243/20, 25446/20, 25449/20, 25572/20, 26765/20, 26793/20, 26797/20, 26861/20, 26866/20, 26878/20, 31806/20, 32778/20, 32787/20
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
Lead case
Action Plan/Report sent
32791/20
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Lead case
Action Plan/Report sent
33322/17
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 2) Pravo na život (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report not needed
27025/20, 27026/20, 27030/20, 27033/20, 27039/20, 27043/20, 27046/20, 27047/20, 27051/20, 27053/20, 27055/20, 27060/20, 27115/20, 27132/20, 27135/20, 27188/20, 27607/20, 28024/20, 28592/20, 28610/20, 28613/20, 28614/20, 28616/20, 28620/20, 30105/20, 30296/20, 30298/20, 30303/20, 30307/20, 30313/20, 30321/20, 30325/20, 30334/20, 30338/20, 30342/20, 30346/20, 32458/20, 32461/20, 32462/20, 32463/20, 32465/20, 32466/20, 32467/20, 32468/20, 32469/20, 32470/20, 32471/20, 32472/20
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Lead case
Action Plan/Report not needed
23200/20, 23201/20, 25248/20, 25431/20, 25432/20, 25566/20, 25649/20, 25741/20, 25841/20, 25842/20, 25856/20, 25862/20, 26763/20, 26767/20, 26770/20, 26778/20, 26808/20, 26814/20, 26858/20, 26868/20, 26870/20, 30881/20, 31760/20, 32852/20, 32887/20, 33046/20
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pravična rasprava (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Repetitive case
Action Plan/Report pending
RIGHTA. Consolidation of applicationsBearing in mind the similarity of the subjects of the mentioned petitions, the Court considers it appropriate to examine them together and to make a joint decision.B. Complaints based on Article 6, paragraph 1 of the Convention and Article 1 of Protocol no. 1 (non-execution or delayed execution of domestic decisions taken against social/state enterprises)The
40825/15
Србија
Одлука
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje privatnog života (N/A)
(Čl. 8-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (N/A)
(Čl. 10-1 / ICCPR-19) Sloboda izražavanja (N/A)
(Čl. 10-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
21 - 40 of 45