Skip to main content

Presude/odluke i izvršenje

43674/16
Srbija
Пресуда
Veće (7)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (Ima povrede)
(Čl. 5-3) Dužina predraspravnog lišenja slobode (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Brzina ispitivanja zakonitosti (Ima povrede)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 34) Žrtva (N/A)
Vodeći predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
Предмет се односи на дужину трајања притвора подносилаца (осумњичених за убиство познатог српског новинара и новинског издавача) од три године и скоро шест месеци, као и на дужину трајања поступка пред Уставним судом поводом одлучивања о њиховој уставној жалби у вези са притвором. Суд се сложио са оценом Уставног суда да је првих годину дана и два месеца притвора подносилаца био оправдан, поред осталог, и због узнемирења јавности које може угрозити несметано вођење кривичног постука у околностима конкретног случаја, али да протеком времена - за преостале две године и три месеца - тај разлог више није био довољан. Међутим, Суд је ипак нашао да је подносиоцима повређено право на слободу из члана 5. став 3. Конвенције, јер им Уставни суд није досудио никакву накнаду штете због утврђене повреде права на ограничено трајање притвора и одбацио је приговор Владе да су подносиоци изгубили статус жртве. Такође, Суд је утврдио и да је подносиоцима повређено право из члана 5. став 4. Конвенције, јер је оценио да се период одлучивања Уставног суда по уставној жалби о законитости притвора подносилаца од више од две године не може сматрати „брзим“.
33776/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan u pripremi
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 20. aprila 2023. godine objavio odluku u predmetu Pajtić protiv Srbije, broj 33776/20. Odluku je jednoglasno doneo Odbor od 3 sudije. Predmet se odnosi na izjave političara A.M. za koje je podnosilac tvrdio da su mu povredile čast i ugled, pa je pred domaćim sudovima pokrenuo postupak za naknadu nematerijalne štete. Njegov zahtev je odbijen
13700/22, 13708/22
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Postupak izvršenja (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
Akcioni plan podnet
12219/13
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan u pripremi
41394/15
Srbija
Пресуда
Veće (7)
Nivo važnosti: 2
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (Ima povrede)
(Čl. 6) Postupak po ustavnoj žalbi (Ima povrede)
Vodeći predmet
Pojačani nadzor
Akcioni plan podnet
59718/21, 59813/21
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan u pripremi
54805/15, 56814/15, 7204/16, 10314/16, 19130/16, 21856/16, 26751/16, 39151/20
Srbija
Пресуда
Veće (7)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1-a) Podnosilac predstavke ne namerava da dalje učestvuje u postupku (N/A)
(Čl. 37-1-c) Dalje ispitivanje predstavke nije opravdano (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-3-a) Očigledno neosnovana predstavka (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (N/A)
(P1-1-1) Javni interes (N/A)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (N/A)
(P1-1-1) Predvidljivost (N/A)
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 14) Diskriminacija (N/A)
Vodeći predmet
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 9. februara 2023. godine objavio odluku u predmetu Žegarac i 10 drugih protiv Srbije, broj 54805/15. Odluku je jednoglasno donelo Veće od 7 sudija. Predmet se prvobitno odnosio na pritužbi 11 podnosilaca da im je isplata starosnih penzija bila smanjena od novembra 2014. do septembra 2018. Smanjenje je usledilo na osnovu Zakona o privremenom
59134/16, 10385/17
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan u pripremi
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 2. februara 2023. godine objavio odluku u predmetu Petrušić i Petrović protiv Srbije, br. 59134/16 i 10385/17. Odluku je jednoglasno doneo Odbor od 3 sudija. Predmet se odnosio na pritužbe podnosilaca da im je povređeno pravo na pristup sudu, jer im nisu dosuđeni troškovi postupka pred Ustavnim sudom. Sud je utvrdio da je pravni zastupnik
13353/19
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan u pripremi
ČETVRTO ODELJENJE ODLUKA Predstavka br. 13353/19 Vitomir AKSIĆ protiv Srbije Evropski sud za ljudska prava (Drugo odeljenje), na zasedanju Odbora 10. novembra 2022. godine u sastavu: Armen Harutyunyan, predsednik, Anja Seibert-Fohr, Ana Maria Guerra Martins, sudije, i Viktoriya Maradudina, vršilac dužnosti sekretara Odeljenja, Imajući u vidu gore navedenu predstavku podnetu 22. februara 2019
4122/15
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan nije potreban
19933/17
Srbija
Одлука
Veće (7)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan nije potreban
42860/18
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan u pripremi
32791/20
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan podnet
23202/20, 25229/20, 25243/20, 25446/20, 25449/20, 25572/20, 26765/20, 26793/20, 26797/20, 26861/20, 26866/20, 26878/20, 31806/20, 32778/20, 32787/20
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
Vodeći predmet
Akcioni plan podnet
23200/20, 23201/20, 25248/20, 25431/20, 25432/20, 25566/20, 25649/20, 25741/20, 25841/20, 25842/20, 25856/20, 25862/20, 26763/20, 26767/20, 26770/20, 26778/20, 26808/20, 26814/20, 26858/20, 26868/20, 26870/20, 30881/20, 31760/20, 32852/20, 32887/20, 33046/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pravična rasprava (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Repetitivni predmet
Akcioni plan u pripremi
PRAVO A. Združivanje predstavki Imajući u vidu sličnost predmeta navedenih predstavki, Sud smatra da je primereno da iste ispita zajedno i da donese jednu spojenu odluku. B. Žalbe na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 (neizvršenje ili odloženo izvršenje domaćih odluka donetih protiv društvenih/državnih preduzeća) Vlada je tvrdila da su konačne odluke donesene na domaćem
27025/20, 27026/20, 27030/20, 27033/20, 27039/20, 27043/20, 27046/20, 27047/20, 27051/20, 27053/20, 27055/20, 27060/20, 27115/20, 27132/20, 27135/20, 27188/20, 27607/20, 28024/20, 28592/20, 28610/20, 28613/20, 28614/20, 28616/20, 28620/20, 30105/20, 30296/20, 30298/20, 30303/20, 30307/20, 30313/20, 30321/20, 30325/20, 30334/20, 30338/20, 30342/20, 30346/20, 32458/20, 32461/20, 32462/20, 32463/20, 32465/20, 32466/20, 32467/20, 32468/20, 32469/20, 32470/20, 32471/20, 32472/20
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan nije potreban
40825/15
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje privatnog života (N/A)
(Čl. 8-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (N/A)
(Čl. 10-1 / ICCPR-19) Sloboda izražavanja (N/A)
(Čl. 10-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
Akcioni plan u pripremi
21 - 40 od 423