Skip to main content

Presude/odluke i izvršenje

16857/19,43001/19
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
50104/10,50673/10,50714/10,13078/11,15596/11,8024/12,1404/13,3603/13,7444/13,7452/13
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Nema povrede)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
Vodeći predmet
37268/19,37352/19,37356/19,37362/19,37364/19,37368/19,37376/19,37379/19
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
8184/07
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki (N/A)
Vodeći predmet
3567/09
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki (N/A)
Vodeći predmet
14901/15
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (N/A)
(Čl. 8-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
72470/16
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
5158/12
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (N/A)
(Čl. 8-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
42827/17
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
19207/17,62353/17,73020/17,73022/17,75553/17,75835/17,75845/17,75851/17,75864/17,75867/17,75869/17,77835/17,77840/17,78221/17,78250/17,78331/17,78431/17,52202/18,53103/18,53114/18,55242/18
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
26944/13,14616/16,14619/16,22233/16
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (Nema povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Nema povrede)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
Vodeći predmet
57699/13
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 7) Kažnjavanje samo na osnovu zakona (N/A)
(Čl. 7-1) Osuda (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Vodeći predmet
47443/14
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Ima povrede)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (Ima povrede)
(Čl. 8-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
26278/07
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki (N/A)
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (N/A)
Vodeći predmet
75229/10
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Ima povrede)
(Čl. 8-1) Poštovanje prepiske (Ima povrede)
(Čl. 8-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
137/10
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
54574/07
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Nema povrede)
Vodeći predmet
81 - 100 od 421