Skip to main content

Aleksić protiv Srbije

Zemlja
Srbija
Nivo važnosti
3
Jezik
Srpski
Veće koje je sudilo
Odbor (3)
Datum presude
Datum predstavke
Ključne reči
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje privatnog života (N/A)
(Čl. 8-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (N/A)
(Čl. 10-1 / ICCPR-19) Sloboda izražavanja (N/A)
(Čl. 10-2) Mešanje (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
Brojevi predstavki
40825/15
Prikaz presude/odluke
Odluke donete na domaćem nivou koje su povod obraćanju ESLJP
Nadzor
Pojedinačne mere (status plaćanja)
Opšte mere
Akcioni plan/izveštaj
Akcioni plan u pripremi
Odluke komiteta ministara
Završna rezolucija