Skip to main content

Алексић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање приватног живота (N/A)
(Чл. 8-2) Мешање (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 10-1 / ИЦЦПР-19) Слобода изражавања (N/A)
(Чл. 10-2) Мешање (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Бројеви представки
40825/15
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план није потребан
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција