Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

3567/09
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
8184/07
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
72470/16
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
5158/12
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (N/A)
(Чл. 8-2) Мешање (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
19207/17,62353/17,73020/17,73022/17,75553/17,75835/17,75845/17,75851/17,75864/17,75867/17,75869/17,77835/17,77840/17,78221/17,78250/17,78331/17,78431/17,52202/18,53103/18,53114/18,55242/18
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
26944/13,14616/16,14619/16,22233/16
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 14) Забрана дискриминације (Нема повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Нема повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
57699/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 7) Кажњавање само на основу закона (N/A)
(Чл. 7-1) Осуда (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
47443/14
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Има повреде)
(Чл. 8-2) Мешање (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
26278/07
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
Водећи предмет
75229/10
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Има повреде)
(Чл. 8-2) Мешање (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
137/10
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
81 - 100 од 420