Skip to main content

Ибрић и Петровић против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 2) Право на живот (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Бројеви представки
33322/17
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план поднет
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција